ყველაზე პოპულარული

პაკეტები

300 თვეში

Standard

150 თვეში

აკვა აერობიკა
  • დროების არჩევანი
  • 12 ვიზიტი
  • +1 საათი საჩუქრად

180 თვეში

აკვა სპინინგი
  • დროების არჩევანი
  • 12 ვიზიტი
  • +1 საათი საჩუქრად